AON Familieprojekte

AON – POTCHEFSTROOM GIMNASIUM – WISKUNDE OPLEIDING – 24 MEI 2024

Deur AON Blog

AON: Bekwame Wiskunde-onderrig in die tegnologie-eraVoorgestelde deurlopende professionele punte: 4

 

Oggendprogram: Senior Fase (Gr 7 – 9)

 

 Titel: Ons kinders moet Wiskunde leer
Aanbieders:
Sessie 1 – 3: Prof Hercules Nieuwoudt
Sessie 4: Prof Henk Louw

Verloop:
08:30-08:55: Registrasie
09:00-09:10: Opening (Dawid Oelofse)
09:10-09:15: Verwelkoming namens Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON)
09:15-09:55: Sessie 1: Voorskryf of onderhandel: redenering en patrone
10:00-10:40: Sessie 2: Verwagting en beplanning: kragtige trajekte
Teebreuk
11:00-11:40: Sessie 3: Wiskundeleer in ‘n nuwe wêreld: individuele of spansport?
11:45-12:25: Sessie 4: Tegnologie in diens van bekwame Wiskunde-onderrig en –leer
12:30-12:40: Refleksie en terugvoervraelys (Dawid Oelofse, aanbieders)
12:40-12:50: Uitdeel van sertifikate (Dawid Oelofse, Hercules Nieuwoudt)
12:50: Verdaging

Bring saam:
Sakrekenaars
Wiskundestel (passer. liniaal, potlood, uitveër, gradeboog)
Gelaaide skootrekenaar, verlengingskoord
Kopie van KABV-dokument (Wiskunde) vir Gr 7 – 9
Koste: R200 per persoon
Minimum: 20
Maksimum: 30

 

Middagprogram: VOO-Band (Gr 10 – 12)
 

Titel: Wiskunde – sleutel tot sukses in die nuwe era

Aanbieders:
Sessie 1 – 3: Prof Hercules Nieuwoudt
Sessie 4: Prof Henk Louw

Verloop:
12:30-12:55: Registrasie
13:00-13:10: Opening (Dawid Oelofse)
13:10-13:20: Verwelkoming namens Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON)
13:20-14:00: Sessie 1: Die pyplynprobleem: is daar dan fout?
14:05-14:45: Sessie 2: Wat is Wiskunde dan eintlik? Beskouings, verwagtings en praktyke
Teebreuk
15:05-15:45: Sessie 3: “Back to basics!” – wat beteken dit dan?
15:50-16:30: Sessie 4: Tegnologie in diens van bekwame Wiskunde-onderrig en –leer
16:30-16:40: Refleksie en terugvoervraelys (Dawid Oelfose, aanbieders)
16:40-16:50: Uitdeel van sertifikate (Dawid Oelofse, Hercules Nieuwoudt)
16:50: Verdaging

Bring saam:
Wetenskaplike sakrekenaars
Wiskundestel (passer. liniaal, potlood, uitveër, gradeboog)
Gelaaide skootrekenaar, verlengingskoord
Kopie van KABV-dokument (Wiskunde) vir Gr 10 – 12
Koste: R200 per persoon
Minimum: 20
Maksimum: 30