AON Familieprojekte

Flambojante VKO-Simposium – Gauteng

Deur AON Blog

Is jou fokus gerig op die ontwikkeling van kinders tussen 3 en 9 jaar oud? Hierdie bederfoggend saam met kundiges sal jou opnuut inspireer.

Die koste beloop:
R200-00 vir SAOU-lede  en
R350-00 vir nie-lede                                                   

Naam van rekening: SAOU PD
Bank: ABSA (Tjekrekening)
Rekeningnommer: 40 5001 9952
Takkode: 632005
Verwysing: VKO + naam en van

Stuur asb. bewys van betaling na pd@saou.co.za