AON Familieprojekte

Mnr. Daan Potgieter lê besoek af by Rhodes Universiteit

Deur AON Blog

Mnr. Daan Potgieter lê besoek af by Rhodes Universiteit (studente en personeel). 

Die AON bied ondersteuning in die opleiding van die Onderwysstudente.

Van links na regs: Lauren Aspeling (Dosent en Proefonderwys-koördineerder vir PGCE), Dr. Kavish Jawahar (Departmentshoof: Sekondêre en Naskoolse Opvoeding), Mnr. Daan Potgieter (AON – Afrikaanse Onderwysnetwerk: Hoof Uitvoerende Beampte), Jasmine Roberts, San Knoetze (Dosent: PGCE Afrikaans Huistaal Metodiek), Karyn Meyer, Haydn Hector, Tasneem Casling, Sasha Bosch.