AON-Dienste

Dienste wat die AON bied, sluit in:

Persoonlike ontwikkeling

Beroepsontwikkeling

Kurrikulumontwikkeling

Administratiewe ondersteuning

Strategiese beplanning

Finansiële ondersteuning vir spesifieke projekte

Personeelontwikkeling

Mentorskapprogramme

Finansiële bestuursvaardighede

Arbeidsbetrekkinge

Skoolbestuur en die wetgewing

Plakkate

Leerderondersteuningsmateriaal

Hoofde-opleiding en mentorskapprogramme

Dit wat AON nie self kan lewer nie, word in samewerking met netwerkvennote gedoen.

Navrae

Enige navrae kan gerig word aan Elarda Meyer by die kantoor: +27 76 829 7064, of per e-pos: elarda@aonetwerk.co.za