Oor die Afrikaanse Onderwysnetwerk

Wil jy op hoogte bly van die nuutste verwikkelinge in Afrikaanse onderwys? Teken dan in op ons nuusbrief. Dit is gratis!

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Wie is die Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON)?

Die AON is ’n laeprofiel, onafhanklike vennootskapgedrewe organisasie wat gehalte Afrikaanse onderwys bevorder en in stand hou.

Ons Visie 

Die Afrikaanse Onderwysnetwerk het ten doel om gehalte Afrikaanse onderwys vanaf voorskool tot op tersiêre vlak op volhoubare wyse in ‘n pyplyn te bevorder en in stand te hou. Kortom: Die AON wil teenwoordig wees oral waar daar Afrikaans gepraat en in Afrikaans geleer word.

Ons Missie

Die Afrikaanse Onderwysnetwerk is verbind tot die uitbou en beskerming van Afrikaanse onderrig met inbegrip van moedertaalonderrig op nasionale vlak. Ons bereik ons doelwitte by die volgende:

 • Ons bied aan elke Afrikaanse leerder die geleentheid om in Afrikaans skool te gaan en sodoende ’n mededingende voorsprong te kry.
 • Ons identifiseer leemtes en voorsien strategiese dienste om hierdie leemtes te ondersoek en te hanteer.
 • Ons vestig vennootskappe wat ’n bydrae lewer tot ons doelwitte en ondersteun bestaande en voornemende netwerkvennote om ouers, leerders en onderwysers te help.
 • Ons bedien alle Afrikaanse openbare en privaat skole wat tot Afrikaans as onderrigtaal verbind is.

Ons Doelwit

Die AON se doelwit is om met die samewerking van ons netwerkvennote sterk Afrikaanse skole te vestig en in stand te hou. Ons doen dit soos volg:

 • Organiseer Afrikaanse vroeëkinderontwikkelingsinrigtings en -programme.
 • Ondersteun bestaande voorskoolse instellings en kleuterskole om die pyplyn van Afrikaanse onderwys sterk te hou.
 • Ondersteun openbare en privaatskole waar Afrikaans gebruik word en konsolideer skole waar nodig.
 • Bewerkstellig sinergie vir die lewering van onderwysdienste, -produkte en -aksies wat op volhoubare, gehalte onderwys in Afrikaans gerig is.
 • Koördineer alle inisiatiewe en aksies gerig op die bevordering en handhawing van onderwys in Afrikaans.
 • Fasiliteer navorsing oor geografiese gebiede waar Afrikaanseonderwys volhoubaar uitgebou kan en moet word.

Hoe gaan die AON Afrikaanse onderrig bevorder?

 • Verskaffing van Afrikaanse onderwysdienste en -produkte aan die Afrikaanse onderwysgemeenskap.
 • Ontwikkeling van sentrums van uitnemendheid in sekere vakrigtings, soos wiskunde.
 • Koördinering van voorskoolse, primêre, sekondêre en tersiêre onderwys met die doel om ʼn volhoubare Afrikaanse onderwyspyplyn vir leerders te handhaaf.
 • Ontwikkeling van bekostigbare helpmekaar-modelle om Afrikaanse onderwys in behoeftige gemeenskappe te verseker.
 • Ontwikkeling en voortgesette ondersteuning van onderwyspersoneel en -bestuur in samewerking met ander onderwysvennote.
 • Koördinering van uiteenlopende onderwysdienste en -inisiatiewe.
N

Kleuterskole

 • Ondersteuning van Afrikaanse kleuterskole as ’n volhoubare bron van leerders vir die Afrikaanse onderrigpyplyn.
 • Hulp met onderwysmodelle, stelsels, leerhulpbronne en netwerke.
 • Bewerkstellig sinergie tussen ’n wye verskeidenheid van instansies en organisasies om Afrikaanse kleuterskole te vestig.
N

Openbare skole

 • Handhawing en ondersteuning van openbare skole.
 • Ondersteuning en versterking van volhoubare en gehalte onderrig met inbegrip van Afrikaanse moedertaalonderrig.
 • Bevordering van volhoubare Afrikaansmediumskole by geografiese ontleding en voorstelle.
N

Tersiêre instansies

 • Ondersteuning, uitbou en bevordering van Afrikaanse onderwysersopleiding vir groter doeltreffendheid.
 • Aangaan van vennootskappe met tersiêre instansies en bestaande rolspelers om gehalte Afrikaanse onderwysopleiding volhoubaar te verseker by daadwerklike, praktiese oplossings
 • Fasilitering van prosesse om onderwysopleidingsbehoeftes van die Afrikaanse pyplyn op ’n bylopende basis te bepaal en te hanteer.
 • Ontwikkeling van ʼn strategiese langtermynperspektief om die voortbestaan van Afrikaansdepartemente by spesifieke universiteite te verseker.
N

Onafhanklike skole

 • Ondersteuning van bestaande Afrikaanse onafhanklike skole.