WAT IS DIE AFRIKAANSE ONDERWYSNETWERK? (AON)

Die AON is ‘n lae profiel, vennootskapgedrewe organisasie wat ten doel het om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar in ʼn pyplyn te bevorder. Hierdie pyplyn strek van voorskoolse tot op tersiêre opleidsingvlak en wil leerders ter wille van die instandhouding en groei van Afrikaans en die versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig lei. Dit is ‘n sambreelligaam wat sonder oorvleueling noú met bestaande organisasies in die onderwys saamwerk.

OP WIE FOKUS DIE AON?

Die Afrikaanssprekende gemeenskap in Suid-Afrika met ‘n passie vir die taal en ‘n besef van die belangrikheid van en behoefte aan kwaliteit moedertaalonderrig. Die Afrikaanse Onderwysnetwerk sluit geen individue, groepe of organisasies uit wat aan hierdie kriteria voldoen nie.

DOELWITTE

Die AON fokus op die instandhouding, groei, versterking en ondersteuning van gehalte Afrikaanse moedertaalonderwys in Suid-Afrika deur die vestiging van ‘n netwerk wat bekwame en toeganklike ondersteuning aan skole, onderwysers en onderwysinstellings bied.

ONS WIL STERK AFRIKAANSE SKOLE DEUR DIE VOLGENDE VERSEKER:

 • Die organisering van Afrikaanse vroeë kinderontwikkelingsinrigtings en -programme.
 • Die ondersteuning van bestaande en vestiging van voorskoolse instellings en kleuterskole waar dit nodig is om die pyplyn van Afrikaanse onderwys sterk te hou.
 • Die ondersteuning van openbare skole waar Afrikaans gebruik word en konsolidasie van skole waar nodig.
 • Sinergie vir die lewering van onderwysdienste, -produkte en -aksies wat op volhoubare, gehalte-onderwys in Afrikaans gerig is.
 • Die koördinering van alle inisiatiewe en aksies gerig op die bevordering en handhawing van onderwys in Afrikaans.
 • Die fasilitering van navorsing oor geografiese gebiede waar Afrikaanse onderwys volhoubaar uitgebou kan en moet word.

WAAR FUNKSIONEER DIE AON?

Die AON werk nasionaal. Alle Afrikaanse openbare – en privaatskole wat tot Afrikaans as onderrigtaal verbind is, sal deur die netwerk bedien word. Die pyplyn strek dus vanaf Afrikaanse kleuterskole, laerskole, hoërskole, universiteite, kolleges en volwasse opleidingsentrums. Dus: oral waar daar Afrikaans gepraat en in Afrikaans geleer word!

HOE GAAN DIE AON AFRIKAANSE ONDERRIG BEVORDER?

ALGEMENE ONDERSTEUNING

 • Verskaffing van Afrikaanse onderwysdienste en –produkte aan die Afrikaanse onderwysgemeenskap.
 • Ontwikkeling van sentrums van uitnemendheid in sekere vakrigtings soos wiskunde.
 • Koördinasie tussen voorskoolse, primêre, sekondêre en tersiêre onderwys met die doel om ʼn volhoubare Afrikaanse onderwyspyplyn vir leerders te handhaaf.
 • Ontwikkeling van bekostigbare helpmekaar modelle om Afrikaanse onderwys in behoeftige gemeenskappe te verseker.
 • Ontwikkeling en voortgesette ondersteuning van onderwyspersoneel en –bestuur in samewerking met ander onderwysvennote.
 • Koördinering van uiteenlopende onderwysdienste en –inisiatiewe.

KLEUTERSKOLE

 • Oprigting, vestiging en ondersteuning van Afrikaanse kleuterskole as ‘n volhoubare bron van leerders vir die Afrikaanse pyplyn.
 • Hulp met onderwysmodelle, stelsels, leerhulpbronne en netwerke.
 • Die ontwikkeling van sinergie met ‘n wye verskeidenheid van instansies en organisasies om Afrikaanse kleuterskole te vestig.

OPENBARE SKOLE

 • Handhawing en ondersteuning van openbare skole van hoogstaande gehalte.
 • Versterking van die volhoubare Afrikaanse moedertaalonderrig.
 • Die ondersteuning en versterking van gehalte onderrig in Afrikaanse skole.
 • Bevordering van volhoubare Afrikaans medium skole deur geografiese ontleding en voorstelle.
 • Hulpverlening aan openbare skole om finansiële selfstandigheid te ontwikkel.

ONAFHANKLIKE SKOLE

 • Ondersteuning van bestaande Afrikaanse onafhanklike skole.

TERSIÊRE INSTANSIES

 • Ondersteuning, uitbou en bevordering van Afrikaanse onderwysersopleiding vir groter effektiwiteit.
 • Vennootskapvorming met tersiêre instansies en bestaande rolspelers om gehalte Afrikaanse onderwysopleiding volhoubaar te verseker deur daadwerklike, praktiese oplossings.
 • Fasilitering van prosesse om onderwys opleidingsbehoeftes van die
 • Afrikaanse pyplyn op ‘n deurlopende basis te bepaal en aan te spreek.
 • Ontwikkeling van ʼn strategiese langtermynperspektief om die oorlewing van die departemente van Afrikaans by spesifieke universiteite te verseker.