MOEDERTAALONDERRIG
ONTSLUIT DIE TOEKOMS

Bied aan jou kind ‘n mededingende toekoms.

ONS FOKUS

DOELWITTE

WAAR?

ONDERSTEUNING

DIE – AON – ’N A-POLITIESE, ONAFHANKLIKE EN INKLUSIEWE ORGANISASIE

Fokus op die Afrikaanssprekende gemeenskap in Suid-Afrika. Diegene met ’n passie vir die taal en ’n begrip vir die belangrikheid van en behoefte aan gehalte moedertaalonderrig.
Daarom fokus ons op die instandhouding, groei, versterking en ondersteuning van Afrikaanse moedertaalonderwys deur die vestiging van ’n netwerk wat bekwame en toeganklike ondersteuning aan skole, onderwysers en onderwysinstellings bied.

Doelwitte

 • Die organisering van Afrikaanse vroeë kinderontwikkelingsinrigtings en -programme.
 • Die ondersteuning van bestaande en vestiging van voorskoolse instellings en kleuterskole waar dit nodig is om die pyplyn van Afrikaanse onderwys sterk te hou.
 • Die ondersteuning van Afrikaanse openbare skole.
 • Sinergie vir die lewering van onderwysdienste, -produkte en -aksies wat op volhoubare, gehalte-onderwys in Afrikaans gerig is.
 • Inisiatiewe en aksies gerig op die bevordering van onderwys.
 • Die fasilitering van navorsing oor geografiese gebiede.

WAAR FUNKSIONEER DIE AON?

Die AON werk nasionaal. Alle Afrikaanse openbare – en privaatskole wat tot Afrikaans as onderrigtaal verbind is, sal by die netwerk bedien word. Die pyplyn strek dus vanaf Afrikaanse kleuterskole, laerskole, hoërskole, universiteite, kolleges en volwasse opleidingsentrums.

Dus: oral waar daar Afrikaans gepraat en in Afrikaans geleer word!

ALGEMENE ONDERSTEUNING

 • Verskaffing van Afrikaanse onderwysdienste en –produkte
 • Ontwikkeling van sentrums van uitnemendheid
 • Koördinasie tussen voorskoolse, primêre, sekondêre en tersiêre onderwys
 • Ontwikkeling van bekostigbare helpmekaar modelle
 • Ontwikkeling en voortgesette ondersteuning van onderwyspersoneel en –bestuur
 • Koördinering van uiteenlopende onderwysdienste en –inisiatiewe
Beurtkrag!

Vraelys vir openbare en onafhanklike skole in sake beurtkrag

“Geagte Skoolhoof”

Ons vra 20 minute van u kosbare tyd om ‘n vraelys te voltooi in sake beurtkrag. Die vraelys is te vinde by die skakel hieronder:

Beurtkrag!

Vraelys vir openbare en onafhanklike skole in sake beurtkrag

“Geagte Skoolhoof”

Ons vra 20 minute van u kosbare tyd om ‘n vraelys te voltooi in sake beurtkrag. Die vraelys is te vinde by die skakel hieronder:

KLEUTERSKOLE

Openbare en onafhanklike skole

TERSIÊRE INSTANSIES