Uit Daan se pen

Daan gesels -April ’24

Deur Daan Potgieter

Beste Kollegas,

‘n Onlangse artikel deur Keith Coats oor leierskap in die toekoms en hoe leiers “toekoms fiks” kan wees, het my geprikkel en ek deel graag enkele gedagtes met u.

In ‘n veranderde wêreld met uitdagings wat by die dag groter word, het ons leiers nodig wat toekoms fiks is en ons het elkeen vaardighede nodig om te ontwikkel vir hierdie uitdagings.  As leiers het ons elkeen ‘n gereedskapskis en binne hierdie kis is daar “gereedskapstukke” wat by ons unieke leierskapstyl pas.  Hier volg ‘n paar praktiese wenke wat ons uit die gereedskapskis kan gebruik om ons toekoms fiksheid, aanpasbaarheid en veerkragtigheid te ontwikkel.

  1. Skandeer die horsion.

Die daaglikse operasionele bestuurstake is wel van groot belang, maar die belang van om van tyd tot tyd by die venster uit te kyk en die toekoms te visualiseer, kan nie onderbeklemtoon word nie.  Wanneer ons gereeld verby ons onmiddelike omstandighede kyk, kan ons die tekens van ontwrigting sien, voordat dit ons tref. Dit stel ons in staat om aan te pas, vooruit te beplan en verandering te bestuur.

  1. Kom van die dansvloer af!!

As leiers is ons geneig om die sentrale punt (kern) van alle gebeure te wees.  Soos sake van die periferie verander en ons in die middel van die dansvloer vasgevang word, sien ons nie die gevaarligte of potensiële krisisse voor dit te laat is nie: Kom van die dansvloer af en staan bietjie op die balkon!!

  1. Deel in nuuskierigheid.

Daag u span om “nuuskierig” te wees en dalk die moeilikste vrae te vra.  Bou die kultuur van “leer” en “nuuskierigheid” deur moeilike gesprekke te insinieer met persone wie u nooit oorweeg het om van te leer nie.  Kies iemand om van te leer en wat vir u as mentor kan optree.

  1. Vra die moeilike vrae.

Die dae waar leiers alles geweet en moes geweet het, is lankal verby.  Ons moet bereid wees om te leer, beter vrae te vra en onsself soms bloot te stel.

  1. Leer om te “herdink”:

Die werklike uitdaging vir ons innoverende denke is die vermoë om te herdink.  Herdink ons organisasie kultuur, leierskapstyl en strategieë: innovering vereis dat ons herdink, en dit kan ons verrig deur voortdurend te leer en te herleer en te herdink.