Uit Wilna se pen

Die belangrikheid van taalontwikkeling

Deur Wilna van Rooyen

Die belangrikheid van taalontwikkeling

Taalontwikkeling is glad nie ’n natuurlike proses nie—dis iets wat aktief geleer moet word.  Dis egter belangrik om ’n omgewing te skep waar taal op ’n natuurlike manier, sonder druk, aangeleer word.  Moenie baie vrae vra soos “wat is dit?’ nie, vertel jou kind eerder wat iets is, gee ’n voorbeeld en laat hulle dit spontaan herhaal.

Lees soveel moontlik stories.  As ’n kind na stories luister, word nie net taalvaardighede ontwikkel nie, maar kreatiewe denke word ge-stimuleer, aandagspan word verleng, woordeskat word uitgebrei en taalstruktuur en sinskonstruksies word op ’n natuurlike manier versterk.

Wilna van Rooyen   AON