Uit Wilna se pen

Die sing van liedjies

Deur Wilna van Rooyen

Die sing van liedjies:
  • Die ritme van die taal word beleef en sosiale vaardighede word aangemoedig, deur saam te sing, slagwerk te doen en dansies uit te voer.
  • Die klap op maat van die liedjie, met verskillende liggaamsdele stimuleer die twee kante van die brein om saam te werk.
  • Deur oorkruisbewegings, bv. klap ookruis met handjies op die knieë, of oorkruis op die skouers, ens. word die middellyn spontaan gekruis, wat ‘n direkte invloed op latere akademiese prestasie uitoefen.
  • Om dansies op maat van musiek uit te voer, help kinders om te ontspan, om die maatslag van liedjies te beleef en uit te beeld, om gekoördineerd te beweeg, om bewegings te beplan en te organiseer. Hierdie vaardighede speel ‘n rol wat lees, skryf en wiskunde betref.
  • Luistervaardighede word ontwikkel, deur die belewing van kontraste, bv. klank en stilte, hoog en laag, vinnig en stadig, hard en sag en nog baie meer.
  • Die herkenning van wysies sonder woorde oefen die ouditiewe geheue en diskriminasie.
  • Woordeskat word spontaan uitgebrei en taalbegrip verbeter.

Wilna van Rooyen