Uit Wilna se pen

Die vaardigheid om duidelik en sinvol te kommunikeer

Deur Wilna van Rooyen

Die vaardigheid om duidelik en sinvol te kommunikeer

Die vaardigheid om duidelik en sinvol te kommunikeer, gaan in die toekoms toenemend belangrik word en is juis een van die toekomsvaardighede wat bemeester moet word.

Ouers speel ‘n groot rol in hoe hul kinders kommunikeer en dit is nie altyd so maklik om te weet hoe dit gedoen behoort te word nie.  Om suksesvol te kommunikeer, is ‘n kuns wat aangeleer kan word.

Elke interaksie wat ons met kinders het, is ‘n vorm van kommunikasie.  Die woorde wat gesê word dra ‘n deel van die boodskap oor, maar die stemtoon, die kyk in die oë, die drukkies en soentjies wat gegee word, dra ‘n groot deel van ‘n ouer se boodskap aan sy of haar kind oor.  Hoe daar met kinders gekommunikeer word, leer hulle hoe om met ander te kommunikeer, dit vorm hul emosionele ontwikkeling en hoe hul later in hul lewens verhoudings sal bou.

Ons deel graag ‘n paar wenke met u oor nieverbale en verbale kommunikasie:

 1. Om aktief te luister:

Kinders ervaar dat hul gehoor en verstaan word as ons aktief na hul luister. Wanneer ons waarderend glimlag en bevestigend knik terwyl ons kinders met ons praat, bewys dit dat ons regtig belangstel en dit sê dat ons regtig omgee.  Om neer te buig om in jou kind se oë te kyk, help hul om veilig te voel.

 1. Om aandagtig te luister:

‘n Wonderlike manier om vir jou kind te wys dat jy aandag gee aan wat hy of sy sê, is om soos ‘n weerkaatser op te tree.  Herhaal wat jou kind gesê het in ander woorde, bv. As jou kind sê: “Ek speel nie meer met Lisa nie”, kan jy reageer deur te sê: “jy speel nie meer met jou maatjie nie?”  Die stelling skep ruimte vir jou kind om emosies uit te druk, sonder om te voel hy of sy gaan veroordeel word.  Jy mag verras word met hoeveel inligting jou kind met jou gaan deel!

 1. Praat duidelik:

Gebruik taal wat jou kind sal verstaan en wat gepas is vir die ouderdom.  Wees duidelik, spesifiek en respekvol.  Wanneer woorde met deernis gebruik word, stel dit ‘n positiewe voorbeeld aan jou kind.  Die gesprek moet jou kind gerespekteerd en geliefd laat voel.

 1. Vermy omkopery:

Om lekkergoed as beloning vir basiese goeie gedrag aan te bied, kan op die kort termyn voordelig wees, maar dit laat jou nie toe om volhoubare grense te stel wat vertroue wek nie.  Stel duidelike en realistiese verwagtinge oor wat jy wil hê jou kind moet doen, prys goeie gedrag wanneer jy dit sien en gebruik kalm gestruktureerde sinne wat die gevolge uitspel wanneer nodig, om beter gedrag aan te moedig.

 1. Verduidelik gevoelens of emosies:

Om kinders te help om emosionele intelligensie te ontwikkel, is dit belangrik dat hulle sal leer hoe om emosies te herken en te benoem.  Wanneer kinders probeer om hul gevoelens te beskryf, is dit belangrik om met empatie en sonder veroordeling te luister.  Probeer om jouself in  hul skoene te plaas.  As kinders hul gevoelens nieverbaal uitdruk deur te kere te gaan en hul humeur te verloor, of lag of soos ‘n nar optree – help hul om hul gevoelens te verwoord, soos om te sê: “ek kan sien jy is kwaad, of gelukkig, of jy voel seergemaak, of bang, of hulpeloos, geïrriteerd, of moeg, skaam of bly.”

 1. Gebruik woorde wat jou kind laat voel jy sien hom raak:

Wanneer jy kinders vir spesifieke aksies of take prys, laat dit hul goed voel en kom hul agter van watter gedrag of optredes jy hou.  In plaas van om net te sê: “Mooi so!” kan jy liewer sê: “Ek het gesien jy het al jou speelgoed weggepak na jy gespeel het!  Mooi so!”

 1. Beleef ‘n bietjie pret saam:

Ouerskap word gou beleef as ‘n ernstige taak, maar as mens pret saam met jou kinders het, word die taak ligter en makliker.  Om saam te lag en positief te reageer op goed wat jou kind doen, versterk die verhouding.

 1. Fokus op gedrag:

Maak seker dat kritiese kommentaar op die gedrag van die kind gefokus is en nie op die kind as persoon nie.  In plaas daarvan om te sê:  “Jy is slordig!” kan jy liewer sê: “Ek hou nie daarvan as jy jou klere en speelgoed op die vloer laat lê nie.”

 1. Lei deur jou voorbeeld:

Oorweeg watter voorbeeld jy stel.  Ouers is kinders se eerste belewing van die wêreld.  Wat kinders jou sien doen, is net so belangrik as wat hul hoor wat jy sê.  Maak slegs beloftes aan kinders wat jy wel kan hou, om sodoende vertroue tussen jou en jou kinders te laat ontwikkel.

Om met deernis en liefde te lei, skep ‘n lewenslange vertrouensverhouding tussen jou en jou kind.

Deur Wilna van Rooyen

 

Lees ook:

 • 10 maniere om jou kommunikasie met jou kind te verbeter, deur dr. Johannalie Knoetze.
 • ‘n Oorsig van ouer-kind-kommunikasie namate kinders groei, deur Laura McKinney.
 • Kommunikasie tussen jou en jou kind – Mariette Snyman – Rooi Rose.