Uit Wilna se pen

Die waarde van grootmotoriese aktiwiteite

Deur Wilna van Rooyen

Die waarde van grootmotoriese aktiwiteite:
  • Groot motoriese vaardighede lê die grondslag van vaardighede wat daarop moet volg, soos lees, skryf en wiskunde.
  • Klein spiere kan nie behoorlik funksioneer as die groot spiere nie genoeg ontwikkel het en hul werk doen nie.
  • Wanneer kinders boomklim, fietsry, met ‘n bal speel of hardloop, ontwikkel hul ruimtelike vaardighede en visuele persepsie, wat weer nodig is vir allerhande ander vaardighede wat hul moet bemeester.
  • As hul daagliks tyd kry om sulke oefeninge op prettige manier te doen, sal hul al die nodige vaardighede ontwikkel om van skool ‘n sukses te maak.
  • Groot motoriese ontwikkeling stel kinders in staat om hul groot spiere te gebruik om te loop, hardloop, spring, wip en ‘n bal te skop en te vang.
  • Hierdie vaardighede help hul om vir langer rukke stil te sit.
  • Bietjie meer ingewikkeld as wat dit lyk. Kinders moet inligting wat hul ontvang, beoordeel en met die nodige en akkurate spierbewegings reageer.  ‘n Klomp sensoriese ervarings is gelyktydig aan die gang.

Wilna van Rooyen