Uit Wilna se pen

Die waarde van rympies en liedjies

Deur Wilna van Rooyen

Die waarde van rympies en liedjies

  • Rympies berei kinders voor om te leer lees.
  • Kleuters ontdek makliker wat “rym” beteken wanneer hulle die rymwoorde in bekende liedjies en rympies invul.
  • Later bou rympie-raaisels selfvertroue.
  • Die uitbeeld van rympies bou ook selfvertroue.
  • Sing ‘n liedjie of sê ‘n rympie op wat die kinders goed ken. Bly dan plek-plek stil sodat hulle van die rymwoorde kan invul.

Byvoorbeeld:

Daar’s ‘n apie op ‘n stokkie voor my ma se agter…. (kinders sê “deur”)

Daar’s ‘n gaatjie in sy broeke en sy stertjie loer daar…. (kinders sê “deur”)

Navorsers sê daar is ‘n direkte verband tussen hoeveel rympies ‘n kleuter leer en die gemak waarmee hy later leer lees.

  • Liedjies en gediggies beklemtoon die spraakklanke wat eie aan ‘n taal is omdat dit ritmies aangebied word en die rymwoorde sekere klanke beklemtoon en herhaal.
  • Kinders wat baie rympies hoor en opsê kry spesiale blootstelling aan die voertaal wat gebruik word. Hulle bêre met elke nuwe rympie nuwe klanke in hulle “klankbiblioteek” sodat hulle later bekend is met al die tipiese spraakklanke waarmee woorde in daardie taal saamgestel word.

Al die oefening maak dit vir hulle maklik om spraakklanke binne-in woorde te hoor en identifiseer. So word dit vir hulle al hoe makliker om te leer lees.​

Wilna van Rooyen