Uit Wilna se pen

Die waarde van skeppende-/kunsaktiwiteite

Deur Wilna van Rooyen

  • As kinders inkleurboeke en fotostate moet inkleur, ontwikkel baie min vaardighede. Beperk daardie soort aktiwiteite tot die minimum. Alles wat die kind sou wou doen, is reeds gedoen, daar is dus geen uitdaging vir hom/haar nie.
  • Wanneer kinders toegelaat word om hul eie prentjies te teken, ontwikkel ‘n reeks vaardighede:
  • Hul oefen en bemeester die vaardighede om verskillende soorte apparaat te hanteer.
  • Hul kry die geleentheid om hul gedagtes op papier uit te druk, hul teken hul eie storie wat “gelees” kan word. Later word hul uitstekende opstelskrywers en lesers!
  • Vaardighede soos beplanning, organisasie en ruimtelike oriëntasie ontwikkel.
  • Kreatiewe denke ontwikkel, omdat hul die omgewing waarneem en hul eie interpretasie daarvan weergee.
  • Probleemoplossingsvaardighede ontwikkel, aangesien hul self planne moet maak en oplossings vir probleme kry.

Indien mens wil hê kinders moet prente oor spesifieke onderwerpe maak, is dit ideaal om hul die onderwerp eers te laat uitspeel, bv. as mens wil hê hul moet ‘n onderwater toneel van die see of ‘n dam teken of verf, laat hul die diere wat hul dink daarin voorkom noem.  Beweeg dan soos, byvoorbeeld visse, seekatte, seester, seeslak, waterskilpad, ensovoorts en laat hul die items dan daarna teken, verf, of modelleer.

Geniet die uitdaging wat hierdie aktiwiteite bied! 

Groete!

Wilna van Rooyen