Uit Wilna se pen

Die waarde van stories

Deur Wilna van Rooyen

  • Storievertelling is die oudste vorm van leer. Dit het gemeenskappe gebind en aan kinders die antwoorde tot die grootste vraagstukke van die lewe gebied.  Stories definieer ons, vorm ons, beheer ons en maak ons. Alle kulture in die wêreld is nie geletterd nie, maar elke kultuur vertel stories.
  • Stories skep betowering en ‘n wonderwêreld. Stories leer ons van die lewe, van onsself, van ander. Storievertelling is ‘n unieke manier vir kinders om begrip, respek en waardering vir ander kulture en ‘n positiewe houding teenoor ander te ontwikkel.
  • “If you want your children to be smart, tell them stories. If you want them to be brilliant, tell them more stories.” Albert Einstein
  • Stories inspireer doelgerigte gesprekke, nie net oor die storie nie, daar is baie speletjies wat gespeel kan word.
  • Dit ontwikkel entoesiasme vir uiteindelike lees by jong kinders.
  • Dit ontwikkel luistervaardighede.
  • Stories brei woordeskat uit en ontwikkel taal.
  • Kinders kan aangemoedig word om hul eie stories op te maak en te vertel.
  • Inligting oor baie onderwerpe word deur stories uitgedra, algemene en spesifieke kennis brei uit.
  • Betekenis van woorde word vinniger deur stories duidelik gemaak.
  • Geheue ontwikkel, daarom is dit nodig om vragies te vra en kinders aan te moedig om stories terug te vertel.
  • Stories kan uitgespeel of gedramatiseer word. Rolspel ontwikkel emosionele en sosiale vaardighede.
  • Hoe stories vertel of gelees word, is van groot belang. Emosie moet uitgebeeld word, asook verskillende rolle.
  • ‘n Wonderlike emosionele band vorm tussen ouers en kinders, tydens storievertellings.
  • Kinders geniet stories! Almal geniet stories. Stories verbeter kreatiewe denke.

  As pappa of mamma stories voorlees of vertel, kweek dit ‘n lewenslange liefde vir lees.

  Geniet die wonder van stories saam met u kind!

  Groete

  Wilna van Rooyen