Uit Wilna se pen

Gee jou kind ʼn hupstoot!

Deur Wilna van Rooyen

Gee jou kind ʼn hupstoot!  Kweek ʼn positiewe selfbeeld.

Met ʼn positiewe selfbeeld kan jou kind die wêreld in die oë kyk en nuwe uitdagings met vertroue aanpak.  Hoe kweek mens so ʼn positiewe selfbeeld?  In die eerste plek moet die kind vertroue in sy of haar liggaam hê.  Die sensories- motoriese ontwikkeling van kinders is ʼn voorwaarde vir ʼn gesonde selfbeeld.  Verder kan ons die volgende toepas:

  1. Wees onvoorwaardelik lief vir jou kind

Dis belangrik dat jou kind gewaardeer en spesiaal voel. Help hom of haar om sy of haar goeie eienskappe raak te sien en gee opregte lof waar nodig, selfs vir “verwagte” gedrag soos die uitvoer van pligte of goeie maniere. Jou kind moet weet dat jy hom of haar liefhet ongeag foute of mislukkings.

Fisieke kontak en drukkies is altyd ’n goeie ding, en sê gereeld vir jou kind wanneer hy of sy iets doen waarvan jy hou of wat jou beïndruk. Wees wel versigtig vir oordrewe of te veel heuning om die mond smeer – kinders kom gou agter as jy nie opreg is nie of altyd oordryf.

Hulle sal dan twyfel aan jou opregtheid en jou geloofwaardigheid begin betwyfel.
Dit is baie belangrik om ook in slegte tye – waar jy of jou kind deur swarigheid gaan – jou kind gereeld van jou liefde te verseker. Jou liefde moet sonder voorwaardes wees.

  1. Skep ’n veilige omgewing

’n Veilige omgewing beteken nie net die fisieke veiligheid en sekuriteit van jou kind nie, maar ook ’n roetine met reëls en grense waarbinne jou kind kan veilig voel. Hul dag moet ’n sekere patroon hê sodat hul binne daardie raamwerk kan weet wat om volgende te verwag.

Kies jou woorde versigtig en probeer om nie negatiewe patrone of opmerkings uit jou eie ouerhuis te herhaal nie. Koester ook realistiese doelwitte en verwagtinge van jou kind – kinders voel teleurstelling baie vinnig aan en dit doen gewoonlik skade. Onthou dat klein kindertjies dikwels ongesiens hul gang gaan; dink dus mooi voordat jy opmerkings oor die telefoon of aanmerkings aan ander mense maak.  Sorg dat hul wel hoor wanneer jy iets positiefs oor hulle vir iemand anders sê, dit het baie waarde!

Wees duidelik en realisties oor wat jy verwag, en sorg dat jou kind weet sy beste is baie belangriker as goeie resultate.

  1. Vertrou mekaar

Jou kind moet kan staatmaak op jou om konsekwent en betroubaar te wees. Hy of sy moet leer dat elke optrede ’n gevolg het, positief of negatief. Probeer om nie verskillend of onvoorspelbaar te reageer op dinge wat jou kind doen nie. Maak seker dat jou verbale en nie-verbale boodskappe ooreenstem. As jy klem plaas op deelname aan sport ongeag die uitslag, moet jy nie mismoedig raak as die span nie wen nie.

Jou kind moet kan vertroue hê in jou reaksie en ondersteuning. As daar probleme is, kan julle dit saam oplos deur te fokus op die probleem eerder as die kind. Hy moet weet dat jy aan sy kant is teen enige probleem wat hy ook al mag teëkom.

atrone of opmerkings uit jou eie ouerhuis te herhaal nie. Koester ook realistiese doelwitte en verwagtinge van jou kind – kinders voel teleurstelling baie vinnig aan en dit doen gewoonlik skade. Onthou dat klein kindertjies dikwels ongesiens hul gang gaan; dink dus mooi voordat jy opmerkings oor die telefoon of aanmerkings aan ander mense maak.  Sorg dat hul wel hoor wanneer jy iets positiefs oor hulle vir iemand anders sê, dit het baie waarde!

Wees duidelik en realisties oor wat jy verwag, en sorg dat jou kind weet sy beste is baie belangriker as goeie resultate.

  1. Ontwikkel vaardighede

As jy iets kan doen, bou dit jou selfvertroue.  Selfvertroue bou ’n sterk selfbeeld. Help jou kind om sy vaardighede en belangstellings te ontwikkel. Toon opregte belangstelling in sy talente en stokperdjies en help hom waar nodig om ’n kundigheid op te bou sodat hy met selfvertroue oor die onderwerp kan praat of aan die aktiwiteit kan deelneem. Ontwikkel ook jou kind se vaardigheid in probleemoplossing en besluitneming.

Gee keuses – laat jou kind sy eie keuse maak en uitoefen. Dit wys dat jy hom ernstig opneem en vertrou om ’n keuse te maak. Gee hom ruimte om self oplossings vir ’n probleem te bedink en die beste oplossing te kies. Hulpvaardigheid kweek ook selfvertroue.

 

Kies jou woorde versigtig en probeer om nie negatiewe patrone of opmerkings uit jou eie ouerhuis te herhaal nie. Koester ook realistiese doelwitte en verwagtinge van jou kind – kinders voel teleurstelling baie vinnig aan en dit doen gewoonlik skade. Onthou dat klein kindertjies dikwels ongesiens hul gang gaan; dink dus mooi voordat jy opmerkings oor die telefoon of aanmerkings aan ander mense maak.  Sorg dat hul wel hoor wanneer jy iets positiefs oor hulle vir iemand anders sê, dit het baie waarde!

Wees duidelik en realisties oor wat jy verwag, en sorg dat jou kind weet sy beste is baie belangriker as goeie resultate.