Uit Wilna se pen

Groormotoriese ervarings het ‘n direkte invloed op oogspierontwikkeling

Deur Wilna van Rooyen

Groormotoriese ervarings het ‘n direkte invloed op oogspierontwikkeling vir lees en skryf!

  • Die groot motoriese geheue is baie belangrik, aangesien dit kinders in staat stel om te onthou watter stappe die spiere voorheen gevolg het om ‘n sekere take suksesvol te verrig. Talle spiere en spiergroepe moet reg en vinnig aangewend word om die regte beweging op die regte tyd uit te voer.
  • Die gehalte van bewegings is belangrik. As die bewegings stadig, ploeterend of lomp is en nie pas by die ouderdom van die kind nie, kan mens bekommerd raak en hulp vra.
  • Bewegings behoort gemaklik te wees en nuwe vaardighede maklik bemeester te word, sonder te veel inspanning of dink werk.
  • Mylpale sal op die AON webwerf beskikbaar wees, wat lekker aktiwiteite wat mens met die kinders kan doen aandui, asook of die kind op die regte ontwikkelingsvlak is.
  • Aktiwiteite wat klouterspeletjies, balspeletjies, balanseerspeletjies spring- en wipspeletjies, asook speletjies met water, sand en wielspeelgoed insluit, sal op die webwerf beskikbaar wees.

Saamgestel deur Wilna van Rooyen