ViVA

Hoekom is teken belangrik vir kinderontwikkeling?

Deur ViVA Blog

Teken is van die uiterste belang gedurende die voorskoolse jare.

Die tekenaktiwiteit bou kinders se fynmotoriese vaardighede.

Dit ontwikkel oog-handkoördinasie.

Dit ontwikkel kreatiewe uitdrukking deur vry te teken.

Teken is die voorvaardigheid vir die skryfvaardigheid.

Dit bou aandag en konsentrasie.

Dit ontwikkel kognitiewe begripsvermoë.

Dit laat kinders toe om hul gedagtes op papier te sit – dis amper soos om ‘n opstel te skryf!

Hoe ontwikkel tekeninge?

Dit begin by krabbel!

Van vyftien tot agtien maande oud begin babas om merke op papier te maak, wat vinnig ontwikkel in krabbels, vertikale en horisontale lyne en veelvoudige strepe en sirkels.

Van twee jaar oud af is die fase bekend gekontroleerde krabbel.  Spontane sirkelvormige lyne of heen en weer lyne en kolle word gemaak.  Op hierdie stadium begin peuters ontdek dat daar ‘n verbintenis is tussen die bewegings wat hul maak en die vorms wat op die papier verskyn.  Hulle sal begin om die bewegings doelgerig te herhaal.

 
 

Driejariges begin om basiese vorms in hul tekeninge te gebruik soos hul fyn motoriese en oog- handkoördinasie verbeter.

Hul begin sirkels en vierkantige lyne te teken, kruise, kolle, vorms wat lyk soos die letters T, V en H is sigbaar.

Drie tot vierjariges begin met eerste menstekeninge.  Die paddavisagtige figure word geteken met ‘n kop en ledemate wat uit die kop groei.  Teen hierdie tyd kan kinders begin vertel wat hul krabbels voorstel.  Meer as een kleur word gebruik vir die krabbel, maar die gebruik van een kleur geniet dikwels voorkeur.

 
 

Wanneer vierjariges teken, begin patrone sigbaar word en word benoem.  Tekeninge sluit vierkante, sirkels en reghoeke in.  Hul probeer om driehoeke, diamante en kruise te teken.

Vierjariges se menstekeninge sal ontwikkel van ‘n kop met bene, na koppe wat oë bevat, omdat oogkontak so belangrik is vir jong kinders.  Hulle teken nie wat hul sien nie, maar wat hul weet en hul sal detail bylas wanneer dit vir hul belangrik word.

 
 

Teen vier en ‘n half jaar oud sal verskillende vorms saamgestel word om basiese voorwerpe te skep.  Die eerste vorms wat kinders maak vorm mense, maar sal later huisies of sonne voorstel.

Vyfjariges se prente het baie meer detail en toon tekens van kreatiwiteit.  Menstekeninge sal nou detail soos hare, hande en vingers, voete en ‘n lyf bevat.  Hulle kan diere, huise, voertuie, bome, plante, blomme en reënboë teken.

Vyfjariges teken spontaan en tekens van hul agtergrond en belangstellings sal sigbaar word.  Hulle teken wat hul weet.

Hulle sal ook maklik hul prent benoem nog voordat hul begin teken het.  Die voorwerpe wat geteken word, sal dikwels nog in die lug sweef, omdat ruimtelike oriëntasie nog ontwikkel.  Hul sal nog hulself as die middelpunt van die tekening beskou, wat ouderdomsgepas is.

 
 

Teen ses of sewe jaar begin kinders volgens hul eie herkenbare styl teken.

Hulle teken al duidelike sirkels, vierkante, reghoeke en driehoeke in hul prente.  Hulle gebruik dieselfde patroon om al hul mense te teken, die familie sal byvoorbeeld net groter of kleiner geteken word, met verskillende hare, klere en skoene.  Hul sal basislyne begin teken, wat grond of gras voorstel en sal bome groter as huise teken, wat beteken hul perseptuele waarneming is in plek.

Kinders van hierdie ouderdom teken wat vir hul belangrik is.  Onbelangrike items word bloot net nie geteken nie.  Beweging kan ook sigbaar wees in tekeninge en die kleurgebruik is meer realisties.

Kinders het baie tyd nodig om vry te teken, aangesien dit hul die geleentheid gee om te ontwikkel, meer kreatief te word, hul gedagtes op papier uit te druk en emosies te verwerk.  Skep dus soveel moontlik geleenthede vir hierdie wonderlike, spontane ontwikkeling!