Uit Wilna se pen

Kinders al hoe minder in hul eie spel

Deur Wilna van Rooyen

Kinders al hoe minder in hul eie spel:

Voorskoolse kinders neem al hoe minder aan ongestruktureerde spel deel,

wat ernstige implikasies vir hul ontwikkeling inhou.  Groepsdruk, die

gejaagdheid van die samelewing, ‘n onveilige omgewing en ouers se vrees

dat hul kinders nie betyds skoolgereed sal wees nie, laat hulle eerder op

gestruktureerde spel fokus.

Ongestruktureerde spel dui hoofsaaklik op spel waar volwassenes nie die

reëls maak nie en kinders hulle deur middel van fantasiespel kan uitleef.

Dit is speletjies soos huis-huis, dokter-dokter, boomklim, water– en

sandspeletjies of speletjies wat kinders self uitdink met, byvoorbeeld ‘n

tent buite, komberse oor stoele gegooi, ens.

Hierdie spel is waardevol vir jong kinders, omdat hul self probleme oplos,

Kreatief moet dink en saam moet werk.  Vaardighede wat hul juis nodig het

om in die 21ste eeu te gedy.