Uit Wilna se pen

Lees vir genot is belangrik

Deur Wilna van Rooyen

Volgens Oxford University Press (Februarie 28, 2023) kan alle suksesvolle volwassenes met begrip lees.  Om te leer lees is ‘n groot taak wat ‘n geweldige hoeveelheid breinkrag en konsentrasie verg.

Baie kinders verloor die motivering om te lees, as hul sukkel om te lees. 

Moedig kinders aan om iets te lees wat hul self kies.

Die boek wat hul kies, moet op die regte leesvlak wees – hul moet die boek onafhanklik of selfstandig kan lees.

Daar moet ‘n balans wees tussen ondersteuning (om hul selfvertroue uit te bou) en die uitdaging van die boek (wat van hulle vereis om te dink en te konsentreer op dit wat hulle lees).

Volgens navorsing is die regte vlak vir ‘n kind om te lees wanneer hul nege uit tien woorde kan lees en dit maklik verstaan. (Clay, 1991 a).

 

Vaardighede om probleme op te los word aangespreek.  Om prente te teken of te verf, is nie altyd maklik nie.  Beplanning en organisasie vorm deel daarvan om ‘n prent op papier te skep, asook die oorkoming van tegniese uitdagings.

Die selfbeeld verbeter.  Wanneer ‘n mens oplossings vir die probleem om ‘n prent te skep gevind het, kry die selfbeeld ‘n hupstoot.

Angs en spanning word verlig.  Om op die skep van ‘n prent of ‘n ander item te fokus, help dat mens nie aan ander dinge kan dink nie en ontspan daarom die brein.

 

Hardop lees:

Die teks vir hardop lees, behoort op die kind se leesvlak te wees.  Wanneer kinders hardop lees, behoort hul slegs met een uit 100 woorde te sukkel en behoort hulle begripsvrae oor die storie te kan antwoord.  Hierdie tekste word vir selfstandige lees gebruik, om selfvertroue te skep en ‘n gevoel van beheer en genot te ervaar.  Laat kinders toe om hierdie stories soveel keer as wat hul wil te lees, aangesien dit selfvertroue bou en lees vir genot bevorder.

Lees is ‘n vaardigheid en vaardighede moet geoefen word.

Lees wat ondersteun word:

Teks op die ondersteuningsleesvlak is nie so maklik om te lees nie.

Kinders sal hulp van hul onderwyser, ouer of ander vaardige leser nodig hê om die leesstuk te lees.  Hierdie tekste help leerders om nuwe woorde aan te leer en hul vaardighede te oefen.

Wanneer hardop gelees word, sal hulle waarskynlik met twee tot vyf uit 100 woorde sukkel.  Hulle behoort met 95% akkuraatheid te kan lees en behoort 80% van eenvoudige inhoudsvrae te kan beantwoord. 

Indien die teks te moeilik is, sal kinders gefrustreerd raak en motivering verloor.

Lees vir genot:

Kinders wat vir genot lees, het ‘n groter algemene kennis en beter begrip van ander mense en kulture.  Lees vir genot het sosiale voordele en help mense om meer betrokke in die samelweing te voel.

Lees verbeter jou begrip vir jou eie identiteit, dit bevorder empatie en gee ‘mens insig in die siening van ander mense – waardevolle eienskappe van suksesvolle mense.