Uit Wilna se pen

Ouers en Onderwysers van jong kinders

Deur Wilna van Rooyen

Beste Ouers en Onderwysers van jong kinders,

Die onderwyser in die voorskoolse fase speel ‘n baie belangrike rol om die vaardighede wat onder andere vir skoolgereedheid benodig word, te ontwikkel.

Hier volg enkele idees vir die aanbied van aktiwiteite in die klas/speelkamer, asook op die buiteterrein.

Die onderwyser moet ‘n omgewing skep wat spel bevorder:

 Sorg vir ‘n verskeidenheid speelmateriaal, bv. legkaarte, blokkies, klei en boeke.

Sorg dat die speelgoed toeganklik is vir die kind.

Sorg vir verskeidenheid in die moontlike aktiwiteite ten einde die kind se inisiatief ten volle te laat ontplooi en sy/haar belangstellingsveld uit te brei:

 • Kunsaktiwiteite: skêr, papier, gom, materiaal, krytsoorte, verf, afval, rygmateriaal.
 • Rolspel: ‘n verskeidenheid ou klere soos baadjies, dasse, skoene, serpe en items soos kieries, brille, stetoskope, mandjies.
 • Konstruksie: houtblokke, plastiese blokkies en hulpmiddels wat daarmee saam gebruik kan word.
 • Voorwerpe wat ‘n kind kan hanteer en kreatief kan gebruik, bv. leë houers, plastiese bottels, leë margarien- of joghurthouers, doppies.
 • Legkaarte met minder en meer stukke.
 • Plastiese blokke en enige ander konstruksie-apparaat wat met gemak hanteer kan word.
 • Poppe en karretjies.
 • Enige opvoedkundige speelgoed wat beskikbaar is, pennetjiesborde en borde met rekkies, gekoopte en gemaakte apparaat, waarmee gespeel kan word.

Sorg vir genoeg speelruimte:

 • Deur buitespel: klim, klouter, rol, spring, kruip, hardloop, stoot, trap, trek, balspel, ontwikkel die kleuter fisiese vaardighede.
 • As hulle eers weet hoe, geniet hulle dit om die vaardighede vir nuwe speletjies te benut.
 • ‘n Sandput bied geleentheid tot kreatiewe spel en om inhoud en volume te beleef.
 • Die bekende kultuurspeletjies, bv. vroteier, handjieklap, derdemannetjie, ens., voldoen aan positiewe aspekte van spel.

Sorg vir genoeg speeltyd:

 • Kleuters het lang tydperke nodig om te speel, omdat dit lank neem om spel te beplan en alles te organiseer.  Hulle het ook genoeg tyd nodig om op te ruim.

Sorg vir ‘n ontspanne, gemoedelike atmosfeer:

 • Kleuters voel stres en spanning aan en reageer onbewustelik daarop.

Indien kinders genoegsame geleentheid vir verkenning, ontdekking, eksperimentering, ervaring, planne maak om probleme op te los, ens. kry, ontwikkel kreatiewe denke, wat broodnodig is vir hul toekoms.

Baie dankie!

Vriendelike groete!

Wilna van Rooyen