Uit Wilna se pen

Uit Wilna se pen – Maart ’24

Deur Wilna van Rooyen

Mens hoor dikwels dat kreatiwiteit en kreatiewe denke ontwikkel moet word en dat dit deel is van die vaardighede is wat in die eeu waarin ons leef broodnodig is.

Kreatiwiteit het nie noodwendig iets met kuns te doen nie, alhoewel kuns deel daarvan vorm.  Om kreatief te wees, beteken dat iets nuuts geskep word, om oorspronklik te skep, om nuut te dink en te doen.

Die ontwikkeling van kinders se kreatiwiteit is ‘n integrale deel van sy holistiese vorming.  Kinders word gebore met ‘n natuurlike drang om te skep.  Dit is net so deel van kinders se menswees as om asem te haal en te beweeg. 

Kreatiwiteit is kinders se vermoë om hul verbeelding te gebruik, oorspronklike idees uit te dink en planne te maak om probleme op te los.

Kreatiewe ontwikkeling dra by tot kinders se emosionele ontwikkeling, omdat kinders hul uitleef wanneer hul teken, verf, met klei speel, knip en plak.  Tydens die vertolking van rolle gedurende fantasie- of verbeeldingspel kry kinders die geleentheid om emosioneel te ontlaai. 

Musiek gee die geleentheid om kreatiewe bewegings uit te dink en met die lyfies uit te voer.  Dansies op maat van musiek is ‘n heerlike geleentheid om ritme te beleef en uit te beeld. 

Elke mens het die vermoë om iets nuuts uit te dink, al is almal nie ewe kreatief nie.  Ons kan kreatiewe denke by kinders koester en stimuleer deur die regte omgewing te voorsien waarin kinders ontspanne kan waag met nuwe planne, al maak hul foute, waaruit hul kan leer.

Waak teen negatiewe kritiek wat kinders se kreatiwiteit en geesdrif demp of vernietig.

Kinders moet die vrymoedigheid hê om nuwe dinge aan te pak.

Gee ruim geleentheid vir die teken van eie prente, al is dit onherkenbare strepe en kolle.  Teken gee geleentheid vir die ontwikkeling van kreatiewe gedagtes, wat kinders later help om sinvolle en interessante opstelle te skryf.

Vermy die oormatige gebruik van inkleurboeke, dit demp kinders se entoesiasme om self te teken en daardeur te ontwikkel.

Lees en vertel soveel as moontlik stories.  Stories, asook gediggies, aktiveer kinders se verbeeldingswêreld.  Hulle leef hul in die lewens van die karakters, hul beleef humor, hul kan die einde van stories voorspel en hul leer van oorsaak en gevolg. 

Stel probleme aan kinders en laat hul toe om self oplossings vir die probleme uit te dink.  “Hoe sal ons by ons familie kan gaan kuier, as ons motor stukkend is?”  Of, “wat sal ons maak as ons nie water het nie?” of enige ander probleem, hoe eenvoudig ook al.

Luister saam na musiek, voëlgeluide, ander natuurlike geluide, huisgeluide en nog baie meer.  Vra kinders waaraan die musiek of geluide hul laat dink.

Gebruik leë kartonhouers om verbeelding ‘n hupstoot te gee.  Dit kan ‘n brandweerwa, huis of skool wees.  Daar kan op die houers geteken, geplak, of geverf word.  Een so ‘n houer skep duisende moontlikhede.

Wees altyd ondersteunend en moedig kinders aan om geloof in hul eie idees en planne te hê.  Op dié manier skep ons burgers vir ons land, wat waardevolle bydraes tot die arbeidsmark sal lewer.

Geniet en waardeer kinders se kreatiwiteit. 

Baie dankie!

Vriendelike groete!

Wilna van Rooyen