Uit Daan se pen

Vierde Nywerheidsrevolusie

Deur Daan Potgieter

Inleiding

Dit sal teen 2030 verby wees. It will be done by 2030.
Die Vierde Nywerheidsrevolusie het ‘n werklikheid geword. Dié gonswoord skep vooruitsigte van sneltreine, ‘n digitale wêreld van robotte en outomatisasie.
In die YouTube-video, It will be done by 2030, word ‘n visie geskilder van hoe die wêreld teen 2030 daar sal uitsien en watter uitdagings dit aan die mens kan en gaan stel.
Vir ons as opvoeders en ouers wat nie net by die voorspelde veranderinge moet aanpas nie, maar ook ‘n verantwoordelikheid het om ons kinders voor te berei, is die uitdagings soveel groter. In die volgende paar artikels wil die AON u prikkel met enkele wenke en inligting oor dit wat na verwagting ons lot gaan wees.
Die tekens van ‘n veranderende wêreld is reeds om ons en in ‘n sekere sin leef ons reeds in die toekoms. Tegnologie is seker die grootste bewys van hierdie stelling. Van beloftes van kunsmatige intelligensie tot bestuurderlose voertuie en 3d-drukkers is alreeds ‘n werklikheid. Dit is egter nie net op die vlak van tegnolgoie waar die veranderinge duidelik is nie. Dink maar aan die veranderinge in die politiek, ekonomie, opvoedkundige en ander instellings en selfs godsdiens.
Die mens is ook besig om stelselmatig te verander. Ons lewensverwagting is besig om te styg en wetenskaplikes reken dat vandag se jeug ‘n 50/50-kans staan om 100 jaar oud te word en sommige selfs 120. Die lewensverwagting van die huidige middeljariges is ‘n jong 80!
Die feit bly staan: die wêreld verander en die toekoms is vir seker nie net ‘n voortsetting van die verlede nie. Vir ouers en onderwysers beteken dit eenvoudig dat ons nie vir ons kinders kan gee wat ons gekry het nie. Ons kan selfs nie eers dit gee wat ons gehoop het nie. Hulle toekoms lyk dramaties anders as ons verlede en ons het die verantwoordelikheid om hulle met nuwe vaardighede, insig en denkte te ondersteun en op te voed.
Die verandering om dit moontlik te maak, moet by ons begin en ons sal ons denke oor ten minste vier aspekte moet verander.

Denke oor beroepe
Die tradisionele siening dat ‘n “suksesvolle” persoon ‘n universiteitsgraad moet verwerf, ‘n professionele beroep moet volg en lewenslank daartoe verbind moet bly, is uitgedien. Wêreldwyd is die tendens reeds onder veertigjariges te bespeur dat min van hulle in die beroep staan waarvoor hulle ‘n universiteitsgraad verwerf het. Die jonger generasie is baie meer aanpasbaar en moet selfs langer werk, gegewe hulle lewensverwagting. Feit is ook dat 25% van beroepsgeleenthede vandag nie eers bestaan het toe hierdie gegradueerdes op skool was nie.
Dieselfde getal beroepe wat tien jaar terug bestaan het, het intussen verdwyn. Dit sluit hoogs betaalde beroepe soos agente op aandelebeurse en portefeuljebestuurders in. Met die uitdaging wat voorlê, is die antwoord op wat ek moet word, nie meer so eenvoudig soos: dokter, prokureur, ingenieur, ensovoorts nie!

Denke oor werk
Robotte gaan nie al die werk oorneem nie, maar gaan ‘n impak op al die dienste en take hê wat mense lewer – veral porfessionele mense. Dink byvoorbeeld aan die mediese professie. Die algemene praktisyn het na ‘n ondersoek ‘n 75% kans om die korrekte diagnose te maak. Verdere toetse bevestig gewoonlik die diagnose en een uit vier keer moet die pasiënt weer na ‘n paar dae teruggaan. IBM se Watson-rekenaar, wat op mediese toestande en diagnoses fokus, behaal die afgelope paar jaar ‘n 99% akkurate prestasie. Dit sluit ook ingewikkelde gevalle in. In die toekoms kan ‘n slimfoon selfs die rol van die mediese praktisyn oorneem. Dit kan natuurlik ook van toepassing wees op ander beroepe soos rekenmeesters, argitekte, ensovoorts.
Die geheim of oplossing lê daarin om kinders vaardighede te laat ontwikkel sodat hulle kan spesialiseer, byvoorbeeld om nie net ‘n mediese dokter te wees nie, maar ‘n neuroloog.

Vaardighede wat ontwikkel word
Met die uitdagings wat die 4NR aan ons gaan stel, word daar toenemend voorspel wat dit is wat robotte wel gaan doen. Die fokus moet ook wees op wat hulle NIE kan doen nie en waar die mens nog noodsaaklik gaan wees.
Navorsing bewys dat daar agt kategorieë van vaardighede is wat menslik gaan bly en onontbeerlik gaan wees om die nuwe eeu te oorleef en toekomsbestand te bly.
Hierdie vaardighede is:
Helikoptervisie en kritiese denke
Komplekse probleemoplossing en aanpasbaarheid
Emosionele (persoonlike) intelligensie
Diverse intelligensie
Kreatiewe denke en intuïsie
Weetgierigheid en oordrag (storytelling)
Inisiatief en entrepreneurskap
Tegnologiese vaardighede

Meer hieroor in ‘n volgende artikel.

Denke oor ouerskap
Ouerskap het oor die laaste dekade stelselmatig verander. Baie kinders gaan nog by hul ouers woon of nog tot in hul dertigs van hul ouers afhanklik wees. Intussen gaan ons eie ouers ook langer leef en van ons afhanklik wees. Dit wil voorkom asof alles moet verander en dit begin by ons denke en ingesteldheid.
Die veranderinge is nie werklik moeilik om te maak nie, maar kan ‘n geweldige impak hê en bloot die gedagte daaraan kan skrikwekkend wees. Nog skrikwekkender is die gedagte dat indien ons nie hierdie veranderinge maak nie, ons ons kinders voorberei vir ‘n toekoms wat dalk nie bestaan nie.
Ons moet onsself die vraag afvra: hoe verseker ons dat ons vir die nuwe wêreld van werk gereed is?
In ‘n wêreld van voortdurende en dramatiese verandering, wat gaan dit verg om toekomsgereed te wees?