Stimuleer Slim

Stimuleer Slim

Stimuleer slim: Die brein is dol oor kleur.  Gebruik werklike voorwerpe met mooi kleure om woordeskat uit te brei. Gebruik musiek tydens die leerproses.  Dit stimuleer die vrystelling van endorfiene, die lekkervoel-chemikalië in die brein wat ‘n gunstige uitwerking op...
Stimuleer Slim

Ons agt sintuie

ONS  AGT  SINTUIE: Ons het agt sintuie wat vir ons inligting gee oor wat binne ons liggaam en in die wêreld rondom ons aangaan. Ons voel, hoor, sien, ruik en proe elke dag. deurkomend gee die vestibulêre sisteem, wat in die binneoor geleë is en die proprioseptiewe...
Stimuleer Slim

Persoonlikhede in jou klas

Watter persoonlikhede word in jou klas verteenwoordig? ‘n Nuwe kwartaal bied geleentheid vir nuwe idees en nuwe denke.  Om vas te stel watter persoonlikhede in jou klas teenwoordig is en begrip daarvoor te hê, maak die lewe vir jou en die kinders sommer baie...
Stimuleer Slim

Temporale bewustheid

Temporale bewustheid verwys na ‘n kind se interne bewustheid van die verhouding tussen beweging en tyd. Geskryf namens die AON deur Lizette van Huyssteen van die Practica Program Hierdie vaardigheid help kinders om met herhalende patrone te werk sodat hulle kan leer...