Die verband tussen nasalering en vokalisering

Die verband tussen nasalering en vokalisering

Inleiding Die terme nasalering en vokalisering is terme wat nog op skoolvlak gebruik word. Dit word in ouer bronne soos Afrikaanse klankleer: fonetiek, fonologie en woordbou (De Villiers, 1967) gebruik, maar in resenter bronne soos Anna Coetzee se Fonetiek (Coetzee,...
Die verband tussen nasalering en vokalisering

Uit Wilna se pen – Maart ’24

Mens hoor dikwels dat kreatiwiteit en kreatiewe denke ontwikkel moet word en dat dit deel is van die vaardighede is wat in die eeu waarin ons leef broodnodig is. Kreatiwiteit het nie noodwendig iets met kuns te doen nie, alhoewel kuns deel daarvan vorm.  Om kreatief...